گرینویچ+2 06:04

آموزش مجازی سازی شامل آموزش نرم افزار مجازی سازی vmware workstation ، نرم افزار مجازی سازی virtualbox ، آموزش مجازی سازی ESXI از مبتدی تا پیشرفته در این سایت رایگان ارائه می شود.