گرینویچ+2 04:21

اخبار فناوری شامل به روز ترین اخبار فناوری اطلاعات در حوزه ای تی می باشد همچنین جدید ترین اخبار فناوری در زمینه فناوری روز لب تاب ، فناوری روز موبایل ، فناوری روز سخت افزار ، فناوری روز اینترنت ، فناوری روز ایران شامل مهمترین اخبار فناوری ایران و دنیا در این سایت ارائه گردیده است .