دانلود نرم افزار ها شامل آموزش نرم افزار های عمومی و نرم افزار های تخصصی به همراه کرک جداگانه و آموزش نصب نرم افزار ها در این سایت به صورت رایگان ارائه می گردد .